Úvodní stránka

 

Městské lesy Rožnov, s.r.o. je společnost založena městem Rožnov pod Radhoštěm za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 935 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetek se rozprostírá na sedmi katastrálních územích a to: k.ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice.

Městské lesy Rožnov, s.r.o.

Město Rožnov pod Radhoštěm  je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti  Městské lesy Rožnov, s.r.o.  a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada.

Městu Rožnov pod Radhoštěm byly v roce 1991 vráceny jeho historické lesní pozemky – tedy půda a lesní porosty, na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.

Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku. Proto v roce 1993 založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. za účelem obhospodařování tohoto svého lesního majetku – lesních pozemků určených k plnění funkce lesa.