O nás

Městské lesy Rožnov, s.r.o. je společnost založena městem Rožnov pod Radhoštěm. Vznikla dne 6.1.1994 zápisem do obchodního rejstříku (C11530 – Krajský soud v Ostravě), za účelem obhospodařování lesního majetku (lesních pozemků určených k plnění funkce lesa), které byly v roce 1991 vráceny městu na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku a proto v roce 1994 založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. za účelem obhospodařování tohoto svého lesního majetku.

Město Rožnov pod Radhoštěm je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada.

Rozloha lesního majetku činí 976 ha, je rozdělena na 2 lesnické úseky a  rozprostírá se na sedmi katastrálních územích – k.ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice.

 

Činnost společnosti

Hlavní činností společnosti je odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého způsobu hospodaření. Díky kůrovcové kalamitě došlo k razantnímu úbytku smrkových porostů a následným zalesňováním byly vytvořeny druhově pestré porosty lesních dřevin s vyšším zastoupením melioračních zpevňujících dřevin. Na obhospodařovaném lesním majetku  je při obnově mýtních porostů v maximální míře podporovaná přirozená obnova. 

Kromě této základní činnosti společnost vykonává a nabízí řadu dalších souvisejících činností:

Těžba dřeva a následný prodej tohoto obnovitelného zdroje umožňuje financování lesnických činností souvisejících s obnovou a pěstováním městského lesního majetku, ale i jeho dalších funkcí – zejména funkce rekreační.

Rekreační funkce lesa

Velký význam na spravovaných lesních majetcích má rekreační funkce lesa. Turistické trasy na vrchol Radhoště 1129 m.n.m. zajišťují nádherné pohledy na Moravsko-Slezské Beskydy. Společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. umísťuje na frekventovaných turistických trasách v městských lesích turistické přístřešky a odpočívadla.

Cyklistům nabízí rožnovské lesy množství udržovaných cest s terény pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Rovněž lyžařské běžecké trati po lesních majetcích zajistí uspokojení a sportovní vyžití pro malé i velké návštěvníky.

Lesní porosty jsou významným majetkem města Rožnov p. R. a jsou bohatstvím také pro obyvatele a návštěvníky města. Cílem naší práce je uchovat lesy i pro další generace, aby byly potěšením a přínosem pro všechny.

Společnost Městské lesy Rožnov s.r.o. je pravidelným organizátorem akce Jánské ohně na vrcholu hory Radhošť a dalších kulturních, společenských akcí.

Další významnou aktivitou společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. je pořádání seminářů Lesní pedagogiky pro zájemce zejména z řad rožnovských základních škol – podrobnosti zde.