Pedagogika

MOTTO:

KDYŽ NE MY – LESNÍCI, TAK KDO ?
KDYŽ NE TEĎ, TAK POTOM KDY ?

Městské lesy Rožnov, s.r.o. začaly od 1. května 2015 pořádat akce lesní pedagogiky zejména v lesích města, vhodných k výuce problematiky lesní pedagogiky.
V pěkném počasí výuka probíhá v lese nebo v naší zahradě v Tylovicích v podobě přednášek, besed, rozličných her a pochůzek.

Při nepříznivém počasí může výuka probíhat také v prostorách vybavených učeben v Tylovicích nebo na naší lovecké chatě ve Sladsku obklopenou bohatými lesy města s náhradním programem.


Naší snahou je přiblížit zábavnou formou, zejména mladším dětem školního věku (1 . – 6 . třída) ale i starším ( 7.-9. tříd ) i předškolním dětem to, co les dává, jak se v lese hospodaří, jak se mají v lese správně chovat, osobní poznání jak se dá les vnímat všemi smysly a celkově dětem přiblížit práci lesníka a povinnosti myslivce a problematiku lesní správy.
S flexibilním pedagogickým přístupem poskytujeme široké a kvalifikované služby v oblasti evropského vzdělávání. Naším citlivým přístupem rozvíjíme motoriku a kreativitu dětí vlivem lesního prostředí. Dětem nenásilnou formou vštěpujeme perspektivu trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.
V této naší činnosti se řídíme jednotným metodickým postupem pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR.
Chceme v dětech vzbudit přirozený zájem o les a témata s ním spojená tak, aby z toho měly radost a nebraly pedagogiku jako povinnost, ale příjemný koníček nebo zpestření dne.
K dispozici máme Návštěvní knihu kde se mohou děti podepsat, zapsat svůj zážitek nebo namalovat nějaký obrázek.

 • Co je lesní pedagogika ?
  Je to nejjednodušší způsob lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi. Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou, při které zapojují do poznání všechny svoje smysly. Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy nejlépe přímo v prostředí lesa. Učí děti kreativitě a fantazii.
 • Hlavní úkoly lesní pedagogiky:
  Když přemýšlíme o smyslu a účelu lesní pedagogiky, dospějeme ke třem hlavním cílům, které leží v jejím základě.

  • První úkol spočívá v přiblížení dnešního mladého člověka k přírodě a v představení lesa exemplárním způsobem, jako specifického životního prostoru, pomocí svých bohatých zkušeností.
  • Druhým úkolem je ukázat kulturní činnost člověka v přírodě a v lese.
  • Třetí úkol spočívá v uvědomění si hospodářského a existenčního významu lesa pro člověka.

 

Proč lesní pedagogika ?

• Prohlubuje u veřejnosti zájem o les a optimální pobyt v něm.
• Zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně.
• Objasňuje význam hospodaření v lese.
• Podporuje pochopení práce lesníků.
• Prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

 

 

 • Konkrétně dětem nabízíme:
  • Poznávání květin, stromů, zvířat, zvěře.
  • Stopování zvěře s následným odléváním stop, vytváření herbářů, ochutnávky netypických lesních plodin.
  • Formou her přiblížíme dětem problematiku lesnictví a výkonu práva myslivosti.
  • Naučné stezky, stezky odvahy, stezky s plněním spousty úkolů, mapové plánky.
  • Přednášky a besedy na jakékoli téma, které si vyberou školy samy.
  • Možnost vyrobení si malého dárku nebo si děti odnesou domů malou výhru ze soutěže či různé přírodniny.
  • Máme vlastní plantáž vánočních stromků, děti si mohou svůj vyhlédnout a celý rok až do Vánoc se o něj starat a pak si ho uřezat do školy, případně zasadit nový.
  • K nahlédnutí dětem poslouží sbírky šišek a pupenů, herbáře s listím a květinami.
  • Také sbírky poškození dřeva hmyzem (požerků) a různých druhů dřevin mohou shlédnout.
  • Na správě je v zahradě srneček, u kterého mohou děti sledovat vývoj paroží, také lovecky upotřebitelný pes nás doprovází na našich toulkách přírodou.
  • V lese mohou děti poslouchat přirozené i nepřirozené zvuky.
  • Děti mohou vidět v provozu lesní techniku v podobě traktorů, lanovek, vyvážeček a také koní nebo samotných těžařů při práci.
  • Snažíme se dodržovat spousty zvyků a tradic.
  •  Dětem ukážeme vábení zvěře a troubení na lesnici-různé lovecké signály a fanfáry.

V případě Vašeho zájmu o účast na seminářích, zarezervujte si vhodný termín.