Lesní pedagogika

 

MOTTO LESNÍ PEDAGOGIKY- „O lese učit v lese“

Městské lesy Rožnov, s.r.o. od roku 2015 provozují lesní pedagogiku zejména v lesích města, vhodných k výuce lesní pedagogiky.
V pěkném počasí výuka probíhá v lese nebo v naší zahradě v Tylovicích v podobě přednášek, besed, rozmanitých her a pochůzek.

Při nepříznivém počasí může výuka probíhat také ve vybavených prostorách v Tylovicích nebo na naší lovecké chatě ve Sladsku s náhradním programem.


Co je lesní pedagogika?

Je to jeden ze způsobů lesníků, jak přiblížit návštěvníkům lesa lesní prostředí se všemi jeho funkcemi. Rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou, při které se do poznání zapojují všechny smysly. Je to environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy, nejlépe přímo v prostředí lesa. Lesní pedagogika je určena každému, především ale předškolním a školním dětem a jiným dětským kolektivům. Pomáhá zlepšit vztah k lesu, také objasňuje význam hospodaření v lese a přibližuje práci lesníka a myslivce.

Cíle lesní pedagogiky:

 • Hlavní cíl spočívá ve zlepšení vztahu člověka k přírodě, především v podobě lesa.
 • Učit děti vnímat les a a přírodu komplexně, z pohledu ekologického, ekonomického i sociálního. Jaké jsou vztahy v lesním prostředí a také jak o les pečovat a chránit jej.
 • Vypěstovat v dětech zájem o les a přírodu a naučit je jak se v lese a v přírodě chovat.
 • Vysvětlit základní principy hospodaření v lese, práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků a na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství a posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.
 • Pomoci dětem pochopit význam lesa jako celku, ale také význam práce lesníků a myslivců.

Co přesněji nabízíme:

Citlivým přístupem rozvíjíme motoriku a kreativitu dětí vlivem lesního prostředí a vtiskáváme jim perspektivu trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Chceme v dětech vzbudit přirozený zájem o les a témata s ním spojená tak, aby z toho měly radost a nebraly lesní pedagogiku jako povinnost, ale jako příjemný zážitek či zpestření dne.
K dispozici máme Návštěvní knihu kde se mohou děti podepsat, zapsat svůj zážitek nebo namalovat nějaký obrázek.

 • Přednášky a besedy na jakékoli téma, které si vyberou školy samy.
 • Poznávání květin, stromů, zvířat, zvěře.
 • Stopování zvěře s následným odléváním stop, vytváření herbářů, ochutnávky netypických lesních plodin.
 • K nahlédnutí dětem poslouží sbírky šišek a pupenů, herbáře s listím a květinami, také  sbírky poškození dřeva hmyzem a různých druhů dřevin.
 • V lese mohou děti poslouchat přirozené i nepřirozené zvuky a také mohou vidět v provozu lesní techniku, také práci koní nebo samotných těžařů.
 • Formou her přiblížit dětem problematiku lesnictví a výkonu práva myslivosti.
 • Naučné stezky, stezky odvahy, stezky s plněním spousty úkolů, mapové plánky.
 • Možnost vyrobení si malého dárku nebo si děti odnesou domů malou výhru ze soutěže či různé přírodniny.
 • Na naší plantáži vánočních stromků si děti mohou vyhlédnout vánoční stromek, celý rok až do Vánoc se o něj starat a pak si ho uřezat do školy, případně zasadit nový.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

 

KDYŽ NE MY – LESNÍCI, TAK KDO ?
KDYŽ NE TEĎ, TAK POTOM KDY ?