Palivové dřevo štípané

Spustili jsme příjem nových objednávek.

Aktuální ceník palivového dřeva – PŘIPRAVUJEME
Změna ceny je vyhrazena dle aktuální ceny suroviny na trhu.

Objednávkový formulář


Zabýváme se výrobou a prodejem měkkého palivového dřeva ze smrku a také tvrdého palivového dřeva z buku. Délka štípaných polen je dle zvolené délky 25 cm, 33 cm nebo 45 cm. Dopravu palivového dřeva máme zajištěnu externími dopravci až na místo určení.

Čerstvě vytěžené dřevo je potřeba nechat vyschnout, před tím než bude použito ať už v krbu nebo v kotli. Obecně platí, že vlhčí dřevo má nižší výhřevnost, proto je potřeba nechat dřevo schnout alespoň 2 roky. při dřívějším použití mohou nastat potíže při spalování – dřevo hůře hoří, dochází ke znečištění spalovacího prostoru a kouřovodu (tvorba sazí a dehtu).

Pro sušení by se dřevo mělo skladovat na vzduchu a dobře chráněné před deštěm. V případě, že bude uskladněno v místě s nedostatkem odvětrání, nebude dřevo dobře vysychat a zůstane vlhké.


Pojmy používané při měření dřeva

Plnometr (m3, kubík) představuje krychli o hraně 1 x 1 x 1 m, která je zcela plná dřevní hmoty bez mezer

Prostorový metr (prm) je objem štípaného dřeva uloženého v prostoru o rozměrech 1 x 1 x 1 m (včetně mezer)

U konkurenčních prodejců se můžete setkat s jednotkou prostorový metr sypaný (PRMS), což je dřevo volně nasypané, neurovnané v prostoru 1 x 1 x 1 m. Takto nasypané dřevo mívá obecně nižší cenu, do které jsou však započítány různě velké vzduchové mezery.