O palivovém dřevě

Zabýváme se výrobou a prodejem měkkého palivového dřeva ze smrku a také tvrdého palivového dřeva z buku. Štípeme podle přání zákazníků, na zvolenou délku 25, 28, 30, 33, 40, 45, 50 a 100 cm. Dopravu palivového dřeva máme zajištěnu externími dopravci až na místo určení.

Palivové dřevo je obnovitelný ekologický zdroj energie, který nezatěžuje životní prostředí. Můžete jej použít v krbech i krbových vložkách, případně v kotlích na tuhá paliva.

Rozlišujeme palivové dřevo podle typu dřeviny (listnaté, jehličnaté) a podle tvrdosti (tvrdé, měkké).

Dřevo měkké jehličnaté najde uplatnění zejména v kotlích, především pro jeho vysokou výhřevnost (vyšší obsah pryskyřice) – rychle vyhřeje vytápěný prostor.

Dřevo tvrdé je vhodnější pro krby, vytváří stabilní a dlouhotrvající žár a při hoření „neprská“ jako dřevo jehličnaté.
Do krbů jsou vhodné i některé druhy měkkého dřeva – bříza má výbornou zápalnost a hoří i při vyšší vlhkosti; smrk je možné efektivně spalovat už po roce vysychání.

Obecně platí, že vlhčí dřevo má nižší výhřevnost.

Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkosti, velmi nízkou výhřevnost (asi 8 MJ/kg) a vysokou objemovou hmotnost (nad 500 kg/m³). Po dvou letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 15 % – 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

Pokud dřevo nevysychá minimálně dva roky, mohou při spalování nastat potíže. Nejen že vlhké dřevo hůře hoří, dochází také ke zvýšené tvorbě sazí a dehtu, tedy ke znečištění spalovacího prostoru a kouřovodu.

Proces sušení lze uspíšit zakoupením palivového dřeva v jarních měsících a jeho uskladněním ve štípaném stavu. Pro sušení by se dřevo mělo skladovat na vzduchu, dobře chráněné před deštěm. Čerstvé palivové dřevo nepatří do sklepa, stejně tak se nemá balit plastikovou fólií, pro nedostatek odvětrání a vzduchu dřevo nebude vysychat, ale naopak spíš provlhne.

Při měření dřeva používáme pojmy plnometr (kubík, m3), a prostorový metr (rovnaný)

Plnometr (m3, kubík) představuje krychli o hraně 1 x 1 x 1 m, která je zcela plná dřevní hmoty bez mezer

Prostorový metr (PRM) je objem štípaného dřeva uloženého v prostoru o rozměrech 1 x 1 x 1 m (včetně mezer)

Nejprve přímo měříme délku a průměr každého kmene (m3), který pak nařežeme a naštípáme. Takto naměřené kubíky (m3) pak převádíme koeficientem na prostorové metry (rovnané). Odběratel tak získá nejpřesněji naměřené množství hmoty paliva.

U konkurenčních prodejců se můžete setkat s jednotkou prostorový metr sypaný (PRMS), což je dřevo volně nasypané, neurovnané v prostoru 1 x 1 x 1 m. Takto nasypané dřevo mívá obecně nižší cenu, do které jsou však započítány různě velké vzduchové mezery.