Rekultivace linek – video

V roce 2020 u nás v lesích proběhl pilotní projekt rekultivace lesních přibližovacích linek. Lesní linky byly rekultivovány tak, aby neodváděly potřebnou vodu 💦 z lesa pryč. Vytvořili jsme proto krátké srovnání jak upravené lesní linky vypadají po roce.


Odkaz na video 2020 – pilotní projekt úpravy lesních linek https://www.youtube.com/watch?v=7l-b5Zr-ORc