Pilotní projekt rekultivace lesních linek

Na podzim roku 2020 proběhl u Městských lesů Rožnov p.Radh. pilotní projekt rekultivace lesních linek. Pro tento projekt byly vybrány 2 lokality – oblast Dílů a jižní svah Radhoště. Díky narušení zhutněné půdy, tak zasákne mnoho vody, která by jinak odtekla z lesa pryč. Pro úpravu přibližovacích lesních linek byl vybrán systém jam, hrázek a zasakovacích pásů, které se tvoří načechráním zhutněné půdy na začátku linky a dále po bocích jam a hrázek. Pro projekt zadržení vody v krajině byly vybrány právě takové přibližovací linky, které nebudou potřeba několik následujících let.

Na dále uvedených fotografiích je vidět, jak práce probíhaly:

Na této fotografii je zachyceno zahájení prací, vytvořením tzv. zasakovacích pásů. Zde došlo k narušení zhutněné půdy „načechráním“, zároveň je vidět v jakých terénech se pohybujeme, jedná se o oblast jižního svahu Radhoště.

Na tomto záběru lze vidět systém jam a hrázek poměrně detailně.

Na levé straně záběru této fotografie je vidět systém jam a hrázek (návaznost na předchozí obrázek), přičemž na pravé straně právě probíhá úprava části přibližovací linky.

Na této fotografii je vidět výsledek po úpravě levé i pravé strany, kde se části přibližovací linky sbíhají.

Další část přibližovací linky, která navazuje na předchozí záběry. Na začátku se vytvořila tůňka, za kterou se pokračovalo opět systémem jáma, hráz, jáma. Zároveň se po bocích načechrává půda a tím se tvoří tzv. zasakovací pásy, k lepšímu vsáknutí vody.

Konečná fáze rekultivace celé linky, zde jsou viditelné výše zmiňované zasakovací pásy po bocích, zároveň se povytáhnou pařezy, kolem kterých je půda zhutněná. Pokud by se pařezy ponechaly bez zásahu, nedošlo by ke správnému zasáknutí vody.

Na níže uvedeném videu pak je možné vidět, co se stane vlivem eroze, kdy může dojít prohloubení linky.