Lesní pedagogika u Diakonice ČCE

Dne 9. a 16. července uspořádaly Městské lesy Rožnov akci v rámci „lesní pedagogiky“ asi pro dvacítku klientů Diakonie Českobratrské církve evangelické.  Na programu byla prezentace s obrázky z práce lesníků i myslivců, hlasy zvířat a zvuky lesa. Dále si klienti mohli osahat a následně určit různé typy paroží, druhy listnatých i jehličnatých větviček, semen stromů, stop zvěře apod.