Jánské ohně 2018 – president Osvoboditel na památné hoře Radhošť – aktualizace

V sobotu 23.6. se na památné hoře Radhošť uskutečnila ojedinělá akce. V rámci stého výročí české státnosti proběhla dobová rekonstrukce návštěvy Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v roce 1928 na svatojánských ohních na Radhošti. Přivítání T. G. Masaryka, odhalení pamětní desky na hotelu Tanečnica, zapálení svatojánských ohňů a následný koncert proběhl za hojné účasti dobově oděných legionářů, Sokolů, Černých myslivců, portášů, četnictva, hasičů a Valachů včetně široké veřejnosti.

Fotografie z této akce naleznete na webu: https://veronis.rajce.idnes.cz/SVATOJANSKE_OHNE_2018_RADHOST/


Městské lesy Rožnov, s.r.o. jako autor a pořadatel Vás zvou na jedinečnou akci spojenou s tradičními Jánskými ohni. Jedná se o historickou rekonstrukci návštěvy T.G.Masaryka na svatojánských ohních. 


V sobotu 23.6. se na památné hoře Radhošť uskuteční ojedinělá akce. V rámci stého výročí české státnosti proběhne dobová rekonstrukce návštěvy Presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka na svatojánských ohních. Přivítání T.G.Masaryka, zapálení svatojánských ohňů a následný koncert proběhne za účasti dobově oděných Černých myslivců, portášů, četnictva a Valachů, mezi které se, jak doufáme, přidá i široká veřejnost.

Akce začíná v 17,00 hodin na Pustevnách.

 Česká republika si v letošním roce připomíná 100 sté výročí vzniku Československa. A do těchto oslav se zapojí také památná hora Radhošť, která v roce desátého výročí vzniku samostatné Republiky československé získala ještě zcela novou symboliku. V čase svatojánských ohňů navštívil Radhošť President Osvoboditel Tomáš G. Masaryk. V té době absolvoval cestu po moravských městech a zavítal mimo jiné i do dvou podradhošťských měst Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm. Organizátory mu byl ovšem dopřán i jeden zcela nevšední zážitek – a to pozorovat svatojánské ohně planoucí na okolních kopcích přímo z vrcholu Radhoště. „Matice Radhošťská ve spolupráci s Městskými lesy Rožnov, Pohorskou jednotou Radhošť a dalšími organizaci připravuje na sobotu 23.6. rekonstrukci této návštěvy našeho prvního prezidenta. Předpokládáme, že kočár s T.G.Masarykem v doprovodu skautů, legionářů, portášů, Orlů a Sokolů přijede na Pustevny v 18,00 hodin. A věříme, že jej zde přivítají nejen účinkující krojovaní Valaši a portáši, ale také široká veřejnost, kterou na letošní svatojánské ohně tímto zveme,“ uvedl předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel.

„Po zastávce na Pustevnách se průvodem vydáme na samý vrchol Radhoště, kde opět proběhne přivítání T.G. Masaryka a ve 21,15 zapálení svatojánských ohňů. Následovat pak bude koncert, ve kterém se pod širým nebem před sousoším cv. Cyrila a Metoděje představí Zašovský chámový sbor,  cimbálová muzika Javořina a zpěvák  František Segrado,“ doplnil pozvánku Strnadel.

Pořadatelé kromě pozvánky na uvedenou akci vyzývají občany vesnic pod Radhoštěm, aby se této rekonstrukce zúčastnili v dobovém oblečení. „Chceme vytvořit co nejvěrnější atmosféru. A to bez krojovaných Valachů nepůjde. Vždyť T.G.Masaryka vítali především Valaši, kteří byli živoucími symboly zdejšího kraje. Tak přijďte všichni v sobotu 23.6. večer na Pustevny a na Radhošť,“ zakončil pozvánku Drahomír Strnadel.