Služby

Na základní předmět činnost společnosti, kterým je odborné hospodaření v lesích města Rožnova pod Radhoštěm, navazuje řada dalších činností souvisejících s lesem a lesnictvím.

Jedná se zejména o následující služby prováděné a poskytované naší společností.


Myslivost – Myslivecké hospodaření ve spravované honitbě s vlastní loveckou chatou.

 

 

 

 

Služby štípacího centra – Výroba a štípání palivového dříví – měkkého i tvrdého štípacím centrem dle přání zákazníka – viz. ceník. Objednávka – viz. zde. Podrobnější informace o dodávaném palivovém dříví – viz. zde.

 

 

 

Práce s mechanismy – zimní údržba cest za pomoci sněhové radlice, doprava materiálů, nakládání materiálu jak sypkého, tak paletovaného.

 

 

 

Výkup dřevní hmoty – výkup veškeré jehličnaté i listnaté dřevní hmoty od soukromých vlastníků lesa.

 

 

 

 

Výkon funkce odborného lesního hospodáře – výkon funkce odborného lesního hospodáře včetně zajištění a zprostředkování veškerých lesnických činností – tj. např. zajištění těžby, přibližování, pěstební práce atd.

 

 

 

Správa lesních majetků – správa lesního majetku pro ostatní vlastníky lesů.

 

 

 

Lesní pedagogika – je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy nejlépe přímo v prostředí lesa.
Podrobnosti zde.