O nás

Společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. vznikla dne 6.1.1994 zápisem do obchodního rejstříku (C11530 – Krajský soud v Ostravě) a v současnosti sídlí na adrese Kulišťákova čp. 1831 v Rožnově pod Radhoštěm. Na mapě nás najdete zde.

Základní činnosti společnosti

Sídlo společnosti

Základní činností společnosti je odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého způsobu hospodaření. Velkoplošné holosečné hospodaření ustoupilo hospodaření s přirozenou obnovou a měnící se druhovou skladbou ve prospěch původních dřevin.

Kromě této základní činnosti společnost vykonává a nabízí řadu dalších souvisejících činností jako je myslivecké hospodaření ve spravované honitbě s vlastní loveckou chatou.

Společnost dále provozuje služby štípacího centra – štípání palivového dříví odběratelům dle jejich požadavků, dále pak různé práce s vlastními mechanismy jako zimní údržba cest za pomoci traktoru s radlicí, nakládání a přepravu materiálů traktorem s návěsem. Společnost také vykupuje dřevní hmotu od soukromých vlastníků lesa, nabízí výkon funkce odborného lesního hospodáře a také správu lesního majetku pro ostatní vlastníky lesů.

Hlavní činnost společnosti je zaměřena na odborné hospodaření v lesích. Hospodaření je směrováno tak, aby celkový přírůst na lesních porostech byl vyšší než prováděna těžba s cílem zvyšování zásob dřevní hmoty.

Značně rozlehlý majetek, které se rozkládá na sedmi katastrálních územích, je rozdělen na 2 lesnické úseky. Lesníci jsou řízeni lesní správou společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., vedenou jednatelem společnosti, která zajišťuje chod celé společnosti.

Těžba dřeva a následný prodej tohoto obnovitelného zdroje umožňuje financování lesnických činností souvisejících s obnovou a pěstováním městského lesního majetku, ale i jeho dalších funkcí – zejména funkce rekreační.

Rekreační funkce lesa

Myslivecká chata ve SladskuVelký význam má pro společnost rekreační funkce lesa. Turistické trasy na vrchol Radhoště 1129 m.n.m. zajišťují nádherné pohledy na Moravsko-Slezské Beskydy. Společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. umísťuje na frekventovaných turistických trasách v městských lesích odpočinkové turistické přístřešky.

Cyklistům nabízí rožnovské lesy množství udržovaných cest s terény pro všechny věkové kategorie (skupiny) návštěvníků.

Rovněž lyžařské běžecké trati po lesních majetcích zajistí uspokojení a sportovní vyžití pro malé i velké návštěvníky.
Lesní porosty jsou významným majetkem města Rožnova p.R. a jsou také bohatstvím pro obyvatele a návštěvníky města. Cílem naší práce je uchovat lesy i pro další generace, aby byly potěšením a přínosem pro všechny.

Společnost Městské lesy Rožnov s.r.o. je pravidelným organizátorem akce Jánské ohně na vrcholu hory Radhošť a dalších kulturně-společenských akcí – viz. fotogalerie.

Další významnou aktivitou společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. je pořádání seminářů Lesní pedagogiky pro zájemce zejména z řad rožnovských základních škol – podrobnosti viz. zde.