Aktuality

Dřevěné Pustevny

V rámci akce Dřevěné Pustevny, která se pořádá ve dnech 26.-27.května 2018, navštivte naše stanoviště, na kterém budeme prezentovat aktivity lesní pedagogiky včetně malé tvořivé dílničky. Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Ochrana lesa a aplikace novinek

V rámci ochrany lesa bylo v porostech položeno 100 m3 lapáků a také byly rozmístěné lapače s feromonovými odparníky. Dále již k zmíněným osvědčeným způsobům eliminace škod způsobené kůrovcem se snažíme zařazovat novinky. Jednou z nich je chemická asanace vytěženého kůrovcového dříví a Read More …