Aktuality

Výsadba plodonosných dřevin

Letos na jaře bylo v městských lesích vysazeno více než 300 ks plodonosných stromů (třešeň ptačí, jabloň lesní a hrušeň polnička). Tato aktivita má za cíl zvýšit druhovou pestrost lesa a úživnost daných lokalit pro lesní zvěř a ptactvo. K sazenicím byly Read More …