Ochrana lesa proti kůrovci

V rámci ochrany lesa bylo v letošním roce v městských lesích nainstalováno 100 ks lapačů s feromonovými odparníky, které slouží k monitorování výskytu a odchytu kůrovce. Naší další důležitou činností je chemická asanace již vytěženého kůrovcového dříví. Postřikem insekticidy bylo ošetřeno přes 1000 mdříví.

Vše bylo financováno za podpory Zlínského kraje v rámci dotačního programu  RP17-18 – ,,Podpora zmírnění následků sucha v lesích“.