Výsadba plodonosných dřevin

Letos na jaře bylo v městských lesích vysazeno více než 300 ks plodonosných stromů (třešeň ptačí, jabloň lesní a hrušeň polnička). Tato aktivita má za cíl zvýšit druhovou pestrost lesa a úživnost daných lokalit pro lesní zvěř a ptactvo. K sazenicím byly Read More …

Ochrana lesa proti kůrovci

V rámci ochrany lesa bylo v letošním roce v městských lesích nainstalováno 100 ks lapačů s feromonovými odparníky, které slouží k monitorování výskytu a odchytu kůrovce. Naší další důležitou činností je chemická asanace již vytěženého kůrovcového dříví. Postřikem insekticidy bylo ošetřeno přes 1000 m3 dříví. Read More …

Dřevěné Pustevny

V rámci akce Dřevěné Pustevny, která se pořádá ve dnech 26.-27.května 2018, navštivte naše stanoviště, na kterém budeme prezentovat aktivity lesní pedagogiky včetně malé tvořivé dílničky. Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.