Ochrana lesa a aplikace novinek

V rámci ochrany lesa bylo v porostech položeno 100 m3 lapáků a také byly rozmístěné lapače s feromonovými odparníky. Dále již k zmíněným osvědčeným způsobům eliminace škod způsobené kůrovcem se snažíme zařazovat novinky. Jednou z nich je chemická asanace vytěženého kůrovcového dříví a lapáků. Podařilo se nám takto ošetřit přes 1000 m3 dřeva a druhou novinkou je aplikace insekticidních sítí na vytěžené kůrovcové dřevo.

Jak taková insekticidní síť vypadá si můžete prohlédnout na fotkách. U nainstalovaných sítí je informační tabulka s upozorněním. Pokud něco podobného v lese uvidíte, nedotýkejte se – přípravek, je totiž fixovaný na vláknech sítě.

Vše bylo financováno za podpory Zlínského kraje v rámci programu podpory zmírnění následku sucha v lesích.