Ochrana lesa a aplikace novinek

V rámci ochrany lesa bylo v porostech položeno 100 m3 lapáků a také byly rozmístěné lapače s feromonovými odparníky. Dále již k zmíněným osvědčeným způsobům eliminace škod způsobené kůrovcem se snažíme zařazovat novinky. Jednou z nich je chemická asanace vytěženého kůrovcového dříví a Read More …