Ochrana lesa a aplikace novinek

V rámci ochrany lesa bylo v porostech položeno 100 m3 lapáků a také byly rozmístěné lapače s feromonovými odparníky. Dále již k zmíněným osvědčeným způsobům eliminace škod způsobené kůrovcem se snažíme zařazovat novinky. Jednou z nich je chemická asanace vytěženého kůrovcového dříví a Read More …

Těžba na Kozáku

Těžba na Kozáku – Lokalita na Kozáku (nad Rožnovským pivovarem) bude v období první poloviny června 2017 zcela uzavřena z důvodů těžby stromů napadených kůrovcem. Děkujeme za pochopení. Lázeňské chodníky ale budou na víkendovou akci města – Rožnov lázeňský otevřeny – další Read More …