Vítáme vás na našich webových stránkách

Městské lesy Rožnov, s.r.o. je společnost založena městem Rožnov pod Radhoštěm za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 935 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetek se rozprostírá na sedmi katastrálních územích a to: k.ú.Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice.

Městské lesy Rožnov, s.r.o.

  • Město Rožnov pod Radhoštěm  je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti  Městské lesy Rožnov, s.r.o.  a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada.
  • Městu Rožnov pod Radhoštěm byly v roce 1991 vráceny jeho historické lesní pozemky – tedy půda a lesní porosty, na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.
  • Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku. Proto v roce 1993 založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. za účelem obhospodařování tohoto svého lesního majetku - lesních pozemků určených k plnění funkce lesa.

Městské lesy Rožnov, s.r.o.

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova 1831
IČO: 60323027, DIČ: CZ60323027
Na mapě nás najdete zde

Kontakty

  • Email: info@mlroznov.cz
  • Telefon: +420 571 625 563